MUZIKOS PRODIUSAVIMAS

Koncertas (renginys) - viešas muzikos kūrinių atlikimas specialiai tam skirtoje ar pritaikytoje vietoje.

Mecenatas - žmogus ar organizacija, kuri išlaiko arba remia menininkus.

Impresarijus - koncertų, spektaklių organizatorius ar finansuotojas.

Filantropas - asmuo, įvairiapusiškai ir neatlygintinai padedantis žmonėms.

Opera - muzikos žanras; sceninis muzikinis kūrinys, apjungiantis vokalinę ir instrumentinę muziką, dramą, vaizduojamąjį meną bei šokį.

mic