NUOMONĖS FORMAVIMAS

Kaip manote, kokie yra teigiami nuomonės formavimo aspektai?