NUOMONĖS FORMAVIMAS

Muzikos kritika - viešas muzikos kūrybos, atlikimo, įvairių muzikos gyvenimo reiškinių vertinimas (straipsniais, recenzijomis ir panašiai).

mic