ELITINIS MENAS

Opera - muzikos žanras; sceninis muzikinis kūrinys, apjungiantis vokalinę ir instrumentinę muziką, dramą, vaizduojamąjį meną bei šokį.

Baletas - teatro meno rūšis, apjungianti šokį ir muziką.

Simfonija - baroko epochoje operos įžanga; nuo klasicizmo epochos - sonatos ciklo formos kūrinys orkestrui.

Elitinis menas - profesionalus, rimtasis, dvasingas menas, skirtas rinktiniams vartotojams, žinovams.

Rimtoji muzika - muzikos rūšis, skirta klausymui, ne pasilinksminimui.

mic