MUZIKINĖ INDUSTRIJA LIETUVOJE

Rimtoji muzika - muzikos rūšis, skirta klausymui, ne pasilinksminimui.

Populiarioji muzika - kompozitorių, ne liaudies sukurti, stilistiškai orientuoti į klausytojų daugumos skonį kūriniai.

mic