ŽINIOS NEŠĖJAI

Orkestras - muzikos atlikėjų instrumentininkų kolektyvas, kuriame partijos gali būti dubliuojamos keleto muzikantų. Paprastai groja vadovaujamas dirigento.

Mazurka - greito tempo, sinkopuoto ritmo lenkų liaudies šokis, šokamas poromis.

mic