ŽINIOS NEŠĖJAI

Muzika gali komunikuoti stipriau ir aiškiau už žodžius: joje užkoduota žinia jaudina, įkvepia, įtakoja žmones, suvienija siekiant bendro tikslo – taikos, laisvės ar žmogiškųjų teisių. Taip veikia prancūzų revoliucinė daina „Marselietė“, tapusi Prancūzijos himnu ar Šopeno (Frederic Chopin, 1810 – 1849) mazurkos, vadintos „patrankomis, paslėptomis gėlėse“, nes kėlė lenkų dvasią jų nacionalinio išsivadavimo kovose. Panašiai savo dainomis humaniškumo, rasinės lygybės ir taikos pasaulyje siekė XX amžiaus popmuzikos karalius Maiklas Džeksonas (Michael Jackson, 1958 – 2009). O žydų kilmės pianistas ir dirigentas Danielis Barenboimas 1999 metais į vieną orkestrą surinko Izraelio ir su juo konfliktuojančių arabų valstybių jaunimą, skatindamas šalių susitaikymą.

Taigi, žinios nešėjai yra tie, kurie per muziką atkreipia žmonių dėmesį į aktualias problemas ir skatina ar padeda jas spręsti.


KLAUSIMAS Kaip manote, kokią reikšmę atlikėjų populiarumui turi jų muzikoje atkreiptas dėmesys į egzistuojančias problemas?

  
mic