STILIAI IR ŽANRAI

Kodėl, jūsų nuomone, pramoginė ir rimtoji muzika įgavo viena kitos bruožų?