MASIŲ KULTŪRA

Kokius, jūsų nuomone, muzikos reiškinius būtų galima priskirti masių kultūrai?