MASIŲ KULTŪRA

Šiandieninei muzikai itin didelę įtaką daro komerciniai motyvai, todėl ir kūrėjai, ir atlikėjai pataikauja kuo didesnei žmonių grupei, vadinamai masine auditorija. Masių kultūra taip pat išryškina naują tendenciją – masinį saviraiškos poreikį. O masinės komunikacijos sąlygomis tai tapo lengvai įgyvendinama. Todėl saviraiška kartais įgyja su menu mažai susijusias formas, pavyzdžiui, estetizuoto triukšmo.

Dėl minėtų ar panašių priežasčių masių kultūrai, įskaitant ir masėms skirtą muziką, neretai lipdomos menkavertiškumo, vienadieniškumo ir kitokios neigiamos etiketės. Žinoma, į greitą pelną orientuota produkcija dažnai tuo ir pasižymi, tačiau reikia nepamiršti, kad sėkmingiausius produktus sukuria profesionalūs savo srities specialistai, o tai jau šį tą reiškia. Kita vertus, neretai masiniu produktu virsta ir genialus, universalus ir paprastas kūrinys.


KLAUSIMAS   Kokius, jūsų nuomone, muzikos reiškinius būtų galima priskirti masių kultūrai?
mic