MASIŲ KULTŪRA

Forma (muzikinė) - muzikos kūrinio kompozicinė sandara.

Estetizuotas triukšmas - estetiškai apdoroti ir klausytojams pateikti paskiri garsai - triukšmas.

Šedevras - pavyzdinis, tobulas kūrinys.

Masinė kultūra - kultūros dalis, kurios masinė pramoninė gamyba yra orientuota į didelę auditoriją ir vartojimą.

Profesionalioji muzika - muzika, kuriama muzikinį išsilavinimą ir patirties turinčių autorių.
mic