VIDURAMŽIAI IR RENESANSAS (V– XVII a. pr.)

Kodėl, jūsų nuomone, viduramžiais bažnyčia nemėgo klajojančių muzikantų?