VIDURAMŽIAI IR RENESANSAS (V– XVII a. pr.)

Mecenatas - žmogus ar organizacija, kuri išlaiko arba remia menininkus.
mic