MUZIKOS SVARBA LIETUVOS VISUOMENINIAME GYVENIME

Ką, jūsų nuomone, šiandieninėje Lietuvoje galima būtų pavadinti muzikinio gyvenimo centru ir kodėl?