RITMAS

Akcentas - kūrinio kurio nors garso arba akordo pabrėžimas (sustiprinimas, pailginimas, tembro paryškinimas)

Metras - periodinė stipriųjų ir silpnųjų takto dalių kaita.

Ritmika - visos muzikos kūrinio ritmo savybės.

Svingas - džiazo raiškos priemonė, kuriai būdinga metroritminė pulsacija, pagrįsta nuolatiniu melodinės linijos ir pagrindinio metro akcentų nesutapimu; džiazo muzikos stilius.

Taktas - akcentinio muzikos ritmo trukmė tarp dviejų tolygiai pasikartojančių stipriųjų metro kirčių.

Akompanimentas - pritarimas pagrindiniam melodiniam balsui.

Faktūra - muzikinės medžiagos dėstymo būdas kūrinyje.
mic