BOSAS

Improvizacija - muzikos kūrimas atlikimo metu.

Motyvas - elementari muzikos formos dalelė, teikianti impulsą muzikos kūrinio plėtojimui.

Akompanimentas - pritarimas pagrindiniam melodiniam balsui

Akordas - keli vienu metu skambantys garsai.

Forma (muzikinė) - muzikos kūrinio kompozicinė sandara.

Kontrapunktas - kelių kartu skambančių savarankiškų melodijų junginys.
mic