KOMPONAVIMAS IŠ "PUSGAMINIŲ"

Harmoninė slinktis - akordų jungimas į vientisą seką.

Plagijavimas - svetimo muzikos kūrinio pateikimas kaip savo.
mic