ARANŽUOTĖ

Fantazija - laisvos formos instrumentinės muzikos žanras.

Metamorfozė - kūrinys, sukurtas remiantis anksčiau sukurta muzikine tema, pakeičiant jos savybes, bet išlaikant pagrindinius skiriamuosius bruožus.

Rimtoji muzika - muzikos rūšis, skirta klausymui, ne pasilinksminimui.

Variacija - pakeistas muzikos temos, melodijos pavidalas.
mic