LIETUVOS ATLIKĖJAI

Populiarioji muzika - kompozitorių, ne liaudies sukurti, stilistiškai orientuoti į klausytojų daugumos skonį kūriniai.

Choras - dainininkų kolektyvas, sudarytas iš 12-120 atlikėjų. Būna lygių balsų (vyrų, moterų, vaikų) ir mišrūs chorai.

Folkloras - liaudies kūryba, apimanti tautosaką, muziką, šokį, teatrą, tautodailę.

Koncertas (renginys) - viešas muzikos kūrinių atlikimas specialiai tam skirtoje ar pritaikytoje vietoje.
mic