FORMA

Kompozicija - muzikos kūrimo procesas, komponavimas; natomis ar kitokiais ženklais užrašytas muzikos kūrinys; muzikos kūrinio sandara, formos dalių sudėstymas.

Forma (muzikinė) - muzikos kūrinio kompozicinė sandara.

Taikomoji dailė - dailės rūšis, susijusi su praktiniais žmogaus poreikiais - keramika, stiklo, odos, rago, medžio dirbiniai ir panašiai.

Architektūra - pastatų projektavimo menas ir mokslas.

Atviroji forma - muzikos kūrinio forma, leidžianti atlikėjui ją įvairiai interpretuoti, dažniausiai - pasirenkant formos darinių atlikimo eiliškumą. Būdinga XX amžiaus muzikai.

Laisvoji forma - keleto kontrastingų epizodų, laisvos struktūros stambi muzikos forma, grindžiama vientisumo, kontrasto, repriziškumo principu.

Dramaturgija (muzikinė) - dramos kūrimo principai, būdai. Muzikos tematizme slypinčių raiškos būdų sklaida kūrinio skambėjimo procese.

mic