MENIŠKUMAS DABARTINĖJE LIETUVOS MUZIKINĖJE KULTŪROJE

Rimtoji muzika - muzikos rūšis, skirta klausymui, ne pasilinksminimui.

mic