DRAMATURGIJOS VYSTYMAS IR IŠRAIŠKOS PRIEMONĖS

Kokiais, jūsų nuomone, būdais dramaturgiją sukuria solo džembe grojantis būgnininkas?