DRAMATURGIJOS VYSTYMAS IR IŠRAIŠKOS PRIEMONĖS

Tembras - garso spalva.

Dramaturgija (muzikinė) - dramos kūrimo principai, būdai. Muzikos tematizme slypinčių raiškos būdų sklaida kūrinio skambėjimo procese.

Harmonija - garsų jungimas į sąskambius (akordus), akordų jungimas į taisyklėmis apibrėžtas sekas.

Melodija - muzikinė mintis, pateikiama vienu balsu; daugiabalsėje muzikoje - svarbiausias balsas, taip pat pritariantysis savarankiškas balsas.

Pauzė - trumpalaikis vieno ar visų balsų pertraukimas muzikos kūrinyje.

Ritmas - garsų organizacija laike; tolygus garsų trukmės pasikartojimas; garsų trukmės seka.

Tempas- muzikos judėjimo greitis.
mic