DRAMATURGINĖS PADALOS

Dramaturgija (muzikinė) - dramos kūrimo principai, būdai. Muzikos tematizme slypinčių raiškos būdų sklaida kūrinio skambėjimo procese.

Kulminacija - didžiausio emocinio ir dinaminio pakilimo momentas muzikos kūrinyje.

Ekspozicija - muzikos kūrinio temų pateikimas prieš jų plėtojimą, perdirbimą.

Temų plėtotė - įvairiais būdais plėtojamos ar pakeičiamos muzikos kūrinio temos.

Koda - muzikos kūrinio baigiamoji dalis.

Repriza - kūrinio muzikinės temos ar visos padalos pakartojimas po vidurinio epizodo.

Atomazga - kūrinio padala po kulminacijos.
mic