KOMUNIKACINĖ ŠOKIO FUNKCIJA

Komunikacinė šokio funkcija siejama su teatriniu (scenos) šokiu, susiformavusiu tuo metu, kai žmonijos istorijos raidoje išsisluoksniavo sudėtingesnės socialinės ir ekonominės struktūros, atsirado turtingųjų kasta, kuriai reikėjo, kad ją kas nors linksmintų. Šios aplinkybės pastūmėjo susiformuoti dvi socialines grupes – šokėjus, kurie šokdavo ne tik savo, bet ir kitų malonumui, ir choreografus, kurie kūrė šokius, siekdami perteikti tam tikrą mintį, žinią, informaciją. Komunikacinė šokio funkcija geriausiai atsiskleidžia šokio žanruose, skirtuose žiūrėti – balete ir šiuolaikiniame šokyje.