RELIGINĖ ŠOKIO FUNKCIJA

Religinė šokio funkcija yra seniausia iš visų funkcijų. Ji atsiskleidžia, kai per įvairius ritualus buvo siekiama ypatingų psichinių ir fizinių būsenų, norint paveikti aukštesniąsias jėgas. Pavyzdžiui, Azijos šamanų ar islamo dervišų šokiai, sukeliantys ekstazės būseną ir leidžiantys pajusti aukštesniųjų jėgų artumą, išprašyti lietaus ar gero derliaus. Arba kai per ritualus buvo siekiama išlaikyti ir perduoti tradicijas, fiziškai pasirengti karui, darbui ir pan. Kai kurių šaltinių teigimu, karo, medžioklės ir darbo šokiai irgi gali būti priskiriami religiniams. Kai kurių tautų, nutolusių nuo civilizacijos ir išlaikiusių pirmykščių bendruomenių socialinio ir kultūrinio gyvenimo elementus (pavyzdžiui, Afrikos bušmenai, Australijos aborigenai), šokiai iki šiol yra išlaikę religinę funkciją, atsiskleidžiančią vis dar šokamuose apeiginiuose ar ritualiniuose šokiuose.