ŽYMIAUSI LIETUVIŲ LIAUDIES SCENINIO ŠOKIO KŪRĖJAI


Juozas Lingys (1919–1984)– lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėjas, Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ šokėjas ir baletmeisteris, Dainų švenčių vyriausiasis baletmeisteris. Sukūrė apie 200 lietuvių liaudies šokių sceninių kompozicijų: „Lenciūgėlis“ (1943), „Malūnėlis“ (1944), „Sadutė“ (1946), „Jievaro tiltas“, „Džigūnas“, „Blezdingėlė“ (visi 1947), „Gaidys“ (1948), „Kupolinis“, „Rusnietis“ (abu 1968), „Šventinė polka“ (1973). Rinko lietuvių liaudies folklorinę medžiagą, išleido apie 20 knygų apie lietuvių liaudies šokius. Apdovanotas valstybine premija (1950, 1965, 1970).

Marija Baronaitė (1908–1998) – lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėja, pirmoji Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ baletmeisterė, pedagogė. Prisidėjo kuriant lietuvių liaudies sceninius šokius „Kepurinę“, „Blezdingėlę“, „Šustą“, „Sukčių“ ir kt. Žymiausias šokis „Kalvelis“ (1936). Yra subūrusi tautinių šokių kolektyvų būrė JAV ir Australijoje, kūrė jiems šokius.

Juozas Gudavičius (1926–2008) – lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėjas, Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ šokėjas ir baletmeisteris, Dainų švenčių vyriausiasis baletmeisteris. 1961 m. baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje, 1967 m. įkūrė Vilniaus pedagoginio instituto (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) Choreografijos katedrą, kuri vėliau buvo perkelta į Klaipėdą ir šiuo metu yra Klaipėdos universiteto padalinys. Žymiausi lietuvių liaudies sceninio šokio kūriniai: „Klumpakojis“ (1951), „Rezginėlė“ (1955), „Skepetinė“ (1963), „Viliotinis“ (1968) ir kt. Apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi (2004).

Tamara Kalibataitė (1926–2010) – lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėja, Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ šokėja, Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio vadovė. Sukūrė virš 20 šokių, iš kurių žymiausi „Šapnagių polka“ (1976), „Leliūnų kadrilis“ (1978), „Parovėjos suktinė“ (1981), „Opstainas“ (1987), „Rolenderis“ (1990) ir kt. Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (2008).

Ričardas Tamutis – lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėjas, tautinių šokių ansamblių „Rasa“, „Žilvitis“, „Nemunas“, „Malūnėlis“ buvęs ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių ansamblio „Vingis“ vadovas ir įkūrėjas. Sukūrė per 200 lietuvių liaudies šokių sceninių kompozicijų, iš kurių žymiausios „Sielininkai“, „Agotėlė“, „Varkijietis“, „Treptinukė“ ir kt.

Laimutė Kisielienė – lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėja, pedagogė, Vilniaus kolegijos ir Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, profesorė, Dainų švenčių Šokio dienos meno vadovė ir vyriausioji baletmeisterė (1980, 1994, 1998, 2003, 2007, 2009). Sukūrė daugiau kaip 70 sceninių lietuvių liaudies šokių, žymiausi Protėvių žemė, girnelės kubilinis, išleido knygas „Rytagonė“ (2000), „Linas“ (2006), „Girnelės“ (2009), „Lietuvių etninės choreografijos klasifikacija: rateliai“ (2011), „Lietuvių etninės choreografijos klasifikacija: šokamieji žaidimai“ (2012) ir kt.

Vidmantas Mačiulskis – lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėjas, studentų tautinio šokio kolektyvo “Vėtrungė“ ir Klaipėdos universiteto studentų ansamblio “Vytinė“ šokių grupės vadovas, Baltijos šalių studentų švenčių „Gaudeamus“ meno vadovas ir baletmeisteris, Klaipėdos universiteto dėstytojas. Apgynė humanitarinių mokslų etnologijos krypties daktaro disertaciją „Lietuvininkų etninė choreografija: regioninis savitumas“ (2010). 8 metodinių leidinių autorius. Žymiausi sukurti šokiai: „Pradėtinis“, „Gumbinė“, „Sueiginis“, „Jadvygos polka“ ir kt.